Velkommen til HEARSTORE

Skole

Barna er vår fremtid...

Du brenner for ditt fag å for å hjelpe barn og ungdommer til en god start i livet. 

Du ser med glede på når dine elever blomstrer. 

Du føler at du er med på at forme neste generasjon. 

Du elsker barn og ønsker å gjøre en forskjell. 

Gleden, framgang, samspillet og nysgjerrigheten … alt teller.